Lista postępowań

Części 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG.ZPB.230.87.2019 Dostawa energii elektrycznej niezbędnej do zasilania infrastruktury przydrożnej Krajowego Systemu Poboru Opłat. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-29 2020-03-03 13:00 --
BDG.ZPB.072.10.2019 Świadczenie profesjonalnych usług doradczych o charakterze biznesowym i IT wspierających zarządzanie projektem Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2020-01-24 2020-03-02 13:00 --
BDG.ZPB.230.4.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH ORAZ MAGAZYNOWANIA NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-14 2020-03-18 13:00 --
BDG.ZPB.072.1.2020 Zakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-14 2020-03-18 13:00 --
BDG.ZPB.072.11.2019 Dostawa 26 sztuk stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami integrującymi oraz obudowami i masztami Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2020-01-14 2020-03-03 13:00 --
BDG.ZPB.230.89.2019 Zaprojektowanie, wykonanie, implementacja, obsługa oraz utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich metodą elektroniczną z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów (Videotolling) na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 i A4 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2020-01-02 2020-03-06 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa