Zakończone postępowania

Części 1-25 z 104  pokazuj  pozycji

BDG.ZPB.230.43.2018 ZAKUP SPRZĘTU SIECIOWEGO I AKCESORIÓW SIECIOWYCH Publiczny Część 2 Dostawa subskrypcji funkcji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego 2018-12-04 13:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG.ZPB.230.43.2018 ZAKUP SPRZĘTU SIECIOWEGO I AKCESORIÓW SIECIOWYCH Publiczny Częśc 3 Zakup urządzenia do komunikacji z siecią GOVNET MPLS 2018-12-04 13:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG.ZPB.230.43.2018 ZAKUP SPRZĘTU SIECIOWEGO I AKCESORIÓW SIECIOWYCH Publiczny Część 4 Dostawa 12 sztuk przełączników sieciowych wraz z wdrożeniem i warsztatami instruktażowymi 2018-12-04 13:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG.ZPB.230.43.2018 ZAKUP SPRZĘTU SIECIOWEGO I AKCESORIÓW SIECIOWYCH Publiczny Część 1 Dostawa 4 sztuk urządzeń UTM 2018-12-04 13:00 -- --
BDG.ZPB.230.67.2018 Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących i obudów wraz z konstrukcją wsporczą Publiczny Część I Naprawy i legalizacje 166 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu Multaradar CD oraz 12 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu Traffi Star SR 520, a także obudów wraz z konstrukcją wsporczą 2019-03-12 13:00 -- Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
BDG.ZPB.230.67.2018 Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących i obudów wraz z konstrukcją wsporczą Publiczny Część IV Naprawy 20 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu Neuro-Car 2.0 RedLight wraz z konstrukcjami wsporczymi. 2019-03-12 13:00 -- Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
BGD.ZPB.072.4.2018 PRZEPROWADZENIE ANALIZY STANU BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH (Z UWZGLĘDNIENIEM DRÓG WSZYSTKICH KATEGORII) POD KĄTEM WYBORU NOWYCH LOKALIZACJI DLA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „ ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM” Publiczny PRZEPROWADZENIE ANALIZY STANU BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH (Z UWZGLĘDNIENIEM DRÓG WSZYSTKICH KATEGORII) POD KĄTEM WYBORU NOWYCH LOKALIZACJI DLA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „ ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM” 2019-02-04 13:00 -- Badania i rozwój
BDG.ZPB.230.67.2018 Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących i obudów wraz z konstrukcją wsporczą Publiczny Część III Naprawy i legalizacje 29 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi typu Unicam VELOCITY3 wraz z konstrukcjami wsporczymi. 2019-03-12 13:00 -- Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
BDG.ZPB.230.67.2018 Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących i obudów wraz z konstrukcją wsporczą Publiczny Część II Naprawy i legalizacje 253 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu Fotorapid CM, a także obudów wraz z konstrukcją wsporczą. 2019-03-12 13:00 -- Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
BDG.ZPB.230.72.2018 Świadczenie usług serwisu i napraw pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych Publiczny Świadczenie usług serwisu i napraw pojazdów Mobilnych Jednostek Kontrolnych 2019-03-20 13:00 -- Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów
BDG.ZPB.230.65.2018 NAPRAWY I LEGALIZACJE MOBILNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ZAINSTALOWANYCH W POJAZDACH SŁUŻBOWYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO Publiczny NAPRAWY I LEGALIZACJE MOBILNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ZAINSTALOWANYCH W POJAZDACH SŁUŻBOWYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO 2019-04-24 13:00 -- Usługi specjalistyczne
BDG.ZPB.230.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wydruku, konfekcjonowania i wysyłki korespondencji doUżytkowników Krajowego Systemu Poboru Opłat Publiczny Kompleksowa usługa wydruku, konfekcjonowania i wysyłki korespondencji doUżytkowników Krajowego Systemu Poboru Opłat 2019-04-16 13:00 -- Usługi poligraficzne
BDG.ZPB.230.71.2018 Dostawa wraz z integracją, wdrożeniem i konfiguracją wyposażenia serwerowni na potrzeby Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat Publiczny Dostawa ośmiu sztuk przełączników sieciowych 2019-03-29 13:00 2019-08-14 15:34 Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG.ZPB.230.71.2018 Dostawa wraz z integracją, wdrożeniem i konfiguracją wyposażenia serwerowni na potrzeby Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat Publiczny Dostawa jednej sztuki serwera, dwóch sztuk serwerów NAS (Network Attached Storage), serwerowych systemów operacyjnych (oprogramowania) i licencji dla nich oraz jednej sztuki zasilacza awaryjnego UPS 2019-03-29 13:00 2019-08-14 15:34 Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG.ZPB.230.70.2018 Świadczenie Usługi Manualnego Poboru Opłaty za Przejazd i Usługi Utrzymania MSPO na odcinku autostrady A4 Wrocław – Sośnica Publiczny Świadczenie Usługi Manualnego Poboru Opłaty za Przejazd i Usługi Utrzymania MSPO na odcinku autostrady A4 Wrocław – Sośnica 2019-04-24 14:00 -- Usługi eksploatacji
BDG.ZPB.230.11.2019 Rozbudowa infrastruktury serwerowej GITD o następujące elementy: serwery, macierze dyskowe, zasilacze awaryjne Publiczny Zakup i dostawa macierzy dyskowej Typ II; 2019-06-05 13:00 -- Telekomunikacja i IT
BDG.ZPB.072.7.2018 ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ PRO-JEKTAMI INFORMATYCZNYMI REALIZOWANYMI PRZEZ GŁÓWNY IN-SPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Publiczny ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI REALIZOWANYMI PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2019-05-14 13:00 -- Usługi specjalistyczne
BDG.ZPB.230.3.2019 OBSŁUGA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH, ICH AUTORYZACJA ORAZ ROZLICZANIE TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH I KART FLOTOWYCH W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE POBORU OPŁAT Publiczny OBSŁUGA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH, ICH AUTORYZACJA ORAZ ROZLICZANIE TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH I KART FLOTOWYCH W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE POBORU OPŁAT 2019-05-28 14:00 2019-08-14 15:29 Usługi bankowe
BDG.ZPB.230.16.2019 Naprawy 20 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu NeuroCar 2.0 RedLight wraz z konstrukcjami wsporczymi Publiczny Naprawy 20 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu NeuroCar 2.0 RedLight wraz z konstrukcjami wsporczymi 2019-06-14 13:00 -- Usługi specjalistyczne
BDG.ZPB.230.11.2019 Rozbudowa infrastruktury serwerowej GITD o następujące elementy: serwery, macierze dyskowe, zasilacze awaryjne Publiczny Zakup i dostawa serwerów 2019-06-05 13:00 -- Telekomunikacja i IT
BDG.ZPB.230.11.2019 Rozbudowa infrastruktury serwerowej GITD o następujące elementy: serwery, macierze dyskowe, zasilacze awaryjne Publiczny Zakup i dostawa elementów do rozbudowy macierzy dyskowej IBM Storewize V5020 2019-06-05 13:00 -- Telekomunikacja i IT
BDG.ZPB.230.11.2019 Rozbudowa infrastruktury serwerowej GITD o następujące elementy: serwery, macierze dyskowe, zasilacze awaryjne Publiczny Zakup i dostawa macierzy dyskowej Typ I 2019-06-05 13:00 -- Telekomunikacja i IT
BDG.ZPB.230.11.2019 Rozbudowa infrastruktury serwerowej GITD o następujące elementy: serwery, macierze dyskowe, zasilacze awaryjne Publiczny Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych 2019-06-05 13:00 -- Telekomunikacja i IT
BDG.ZPB.230.13.2019 Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO Publiczny Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO 2019-07-09 13:00 2019-07-25 13:25 Telekomunikacja i IT
BDG.ZPB.072.2.2019 Dostawa 11 pojazdów technicznych typu "furgon" z wyposażeniem technicznym dla GITD Publiczny Dostawa 11 pojazdów technicznych typu "furgon" z wyposażeniem technicznym dla GITD 2019-07-18 13:00 -- Środki transportu

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa