Lista postępowań

Części 1-25 z 52  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG.ZPB.072.6.2020 Zakup infrastruktury serwerowej w ramach projektu pn.: „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-17 2020-07-21 11:00 --
BDG.ZPB.230.29.2020 POSTĘPOWANIE W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ LICENCJI, AKTUALIZACJI LICENCJI I SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA, SUBSKRYPCJI PLATFORMY USŁUG HOSTOWANYCH MICROSOFT ORAZ USŁUG WSPARCIA INŻYNIERSKIEGO PRODUCENTA LUB PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-12 2020-08-06 12:00 --
BDG.ZPB.230.18.2020 ODNOWIENIE WSPARCIA TECHNICZNEGO I SUBSKRYPCJI DLA POSIADANEGO OPROGRAMOWANIA MCAFEE Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-08 2020-07-28 12:00 --
BDG.ZPB.072.5.2020 ODNOWIENIE WSPARCIA TECHNICZNEGO PRODUCENTA NA OPROGRAMOWANIE WIRTUALIZACYJNE VMWARE ORAZ OPROGRAMOWANIE DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH VEEAM Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-03 2020-07-20 13:00 --
BDG.ZPB.072.3.2020 Zakup mobilnych jednostek diagnostycznych Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-29 2020-08-03 13:00 --
BDG.ZPB.230.12.2020 ZAKUP INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-27 2020-06-02 13:00 --
BDG.ZPB.072.4.2020 Umowa ramowa na „Dostawę stacjonarnych urządzeń rejestrujących" w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-22 2020-06-03 13:00 --
BDG.ZPB.230.10.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH O CHARAKTERZE TECHNICZNYM, TECHNOLOGICZNYM I BIZNESOWYM NA POTRZEBY BUDOWY, WDROŻENIA, EKSPLOATACJI I ROZWOJU KRAJOWEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-20 2020-05-25 13:00 --
BDG.ZPB.230.15.2020 Zakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-06 2020-05-07 13:00 --
BDG.ZPB.072.2.2020 NA ZAKUP URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN.: „UTWORZENIE KRAJOWEGO REJESTRU ELEKTRONICZNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA NR 2 „E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD” DZIAŁANIE NR 2.1 „WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ E-USŁUG PUBLICZNYCH”. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-09 2020-04-14 10:00 --
BDG.ZPB.072.1.2020 Zakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-14 2020-03-19 13:00 --
BDG.ZPB.230.4.2020 ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH ORAZ MAGAZYNOWANIA NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-14 2020-03-18 13:00 --
BDG.ZPB.230.87.2019 Dostawa energii elektrycznej niezbędnej do zasilania infrastruktury przydrożnej Krajowego Systemu Poboru Opłat. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-29 2020-03-03 13:00 --
BDG.ZPB.072.10.2019 Świadczenie profesjonalnych usług doradczych o charakterze biznesowym i IT wspierających zarządzanie projektem Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2020-01-24 2020-03-02 13:00 --
BDG.ZPB.072.11.2019 Dostawa 26 sztuk stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami integrującymi oraz obudowami i masztami Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2020-01-14 2020-03-03 13:00 --
BDG.ZPB.230.89.2019 Zaprojektowanie, wykonanie, implementacja, obsługa oraz utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich metodą elektroniczną z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów (Videotolling) na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 i A4 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2020-01-02 2020-03-06 13:00 --
BDG.ZPB.230.79.2019 OBSŁUGA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH, ICH AUTORYZACJA ORAZ ROZLICZANIE TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH I KART FLOTOWYCH W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2900 Usługi finansowe 2019-12-23 2020-01-27 13:00 --
BDG.ZPB.230.83.2019 ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH ORAZ MAGAZYNOWANIA NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3201 Usługi kurierskie i pocztowe 2019-12-18 2020-01-21 13:00 --
BDG.ZPB.230.57.2019 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Przetarg nieograniczony Usługi 3112 Usługi personalne 2019-12-16 2020-02-03 13:00 --
BDG.ZPB.230.63.2019 UTRZYMANIE I ROZWÓJ SYSTEMU QUORUM Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-12-03 2020-01-15 13:00 --
BDG.ZPB.230.37.2019 Świadczenie usługi wytworzenia, rozwoju i utrzymania systemu iBTM Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-11-27 2020-01-15 14:00 2020-02-10
BDG.ZPB.230.60.2019 Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu MULTARADAR CD - 168 SZT., TRAFFISTAR SR 520 - 12 SZT. i obudów wraz z konstrukcją wsporczą Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-11-15 2019-12-20 13:00 --
BDG.ZPB.230.39.2019 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ GITD O NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: SERWERY, MACIERZ DYSKOWĄ, OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE, WIRTUALIZACYJNE I BACKUPOWE. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-16 2019-10-24 11:00 --
BDG.ZPB.230.40.2019 DOSTAWA ZEWNĘTRZNYCH DYSKÓW TWARDYCH I PAMIĘCI FLASH (PENDRIVE) Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-09-13 2019-10-17 11:00 --
BDG.ZPB.072.9.2019 ZAKUP SPRZĘTU SIECIOWEGO WRAZ Z ZAKUPEM ODNOWIENIA LICENCJI BEZPIECZEŃSTWA I WSPARCIA TECHNICZNEGO PRODUCENTA DLA URZĄDZEŃ SPRZĘTU SIECIOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-10 2019-10-11 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa