Lista postępowań

Części 1-25 z 36  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG.ZPB.230.79.2019 OBSŁUGA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH, ICH AUTORYZACJA ORAZ ROZLICZANIE TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH I KART FLOTOWYCH W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2900 Usługi finansowe 2019-12-23 2020-01-27 13:00 --
BDG.ZPB.230.83.2019 ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH ORAZ MAGAZYNOWANIA NA POTRZEBY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3201 Usługi kurierskie i pocztowe 2019-12-18 2020-01-21 13:00 --
BDG.ZPB.230.57.2019 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej Przetarg nieograniczony Usługi 3112 Usługi personalne 2019-12-16 2020-02-03 13:00 --
BDG.ZPB.230.63.2019 UTRZYMANIE I ROZWÓJ SYSTEMU QUORUM Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2700 Telekomunikacja i IT 2019-12-03 2020-01-15 13:00 --
BDG.ZPB.230.37.2019 Świadczenie usługi wytworzenia, rozwoju i utrzymania systemu iBTM Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-11-27 2020-01-15 14:00 2020-02-10
BDG.ZPB.230.60.2019 Naprawy i legalizacje stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu MULTARADAR CD - 168 SZT., TRAFFISTAR SR 520 - 12 SZT. i obudów wraz z konstrukcją wsporczą Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-11-15 2019-12-20 13:00 --
BDG.ZPB.230.39.2019 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ GITD O NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: SERWERY, MACIERZ DYSKOWĄ, OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE, WIRTUALIZACYJNE I BACKUPOWE. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-16 2019-10-24 11:00 --
BDG.ZPB.230.40.2019 DOSTAWA ZEWNĘTRZNYCH DYSKÓW TWARDYCH I PAMIĘCI FLASH (PENDRIVE) Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-09-13 2019-10-17 11:00 --
BDG.ZPB.072.9.2019 ZAKUP SPRZĘTU SIECIOWEGO WRAZ Z ZAKUPEM ODNOWIENIA LICENCJI BEZPIECZEŃSTWA I WSPARCIA TECHNICZNEGO PRODUCENTA DLA URZĄDZEŃ SPRZĘTU SIECIOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-10 2019-10-11 13:00 --
BDG.ZPB.230.30.2019 DOSTAWA WRAZ Z INTEGRACJĄ, WDROŻENIEM I KONFIGURACJĄ WYPOSAŻENIA SERWEROWNI NAPOTRZEBY BIURA KRAJOWEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-08-30 2019-10-18 14:00 --
BDG.ZPB.230.19.2019 ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH O CHARAKTERZE TECHNICZNYM, TECHNOLOGICZNYM I BIZNESOWYM NA POTRZEBY BUDOWY, WDROŻENIA, EKSPLOATACJI I ROZWOJU KRAJOWEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3107 Usługi doradcze 2019-08-27 2019-11-12 13:00 --
BDG.ZPB.230.10.2019 Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w obszarze Krajowego Systemu Poboru Opłat Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-08-07 2019-08-28 13:00 --
BDG.ZPB.230.21.2019 Świadczenie usług kurierskich, międzynarodowego transportu oraz magazynowania na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w tym w szczególności obsługi Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-07-26 2019-09-03 13:00 --
BDG.ZPB.230.23.2019 DOSTAWA BLANKIETÓW ZEZWOLEŃ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW TRANSPORTU PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY NA ROK 2020 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0203 Artykułu papiernicze 2019-07-17 2019-08-19 13:00 --
BDG.ZPB.072.8.2019 USŁUGI WSPARCIA ORAZ ROZWOJU APLIKACJI I SYSTEMÓW WSPIERAJĄCYCH PROCESY REALIZOWANE PRZEZ GITD M.IN. W RAMACH PROJEKTU PN.: „UTWORZENIE KRAJOWEGO REJESTRU ELEKTRONICZNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO” Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-07-09 2019-08-09 13:00 --
BDG.ZPB.230.24.2019 OBSŁUGA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH, ICH AUTORYZACJA ORAZ ROZLICZANIE TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH I KART FLOTOWYCH W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE POBORU OPŁAT Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-07-05 2019-07-17 13:00 --
BDG.ZPB.072.6.2019 Zakup mobilnych jednostek diagnostycznych Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2500 Środki transportu 2019-07-01 2019-09-26 13:00 --
BDG.ZPB.230.20.2019 NAPRAWY I LEGALIZACJE MOBILNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ZAINSTALOWANYCH W POJAZDACH SŁUŻBOWYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-06-21 2019-07-04 13:00 --
BDG.ZPB.072.3.2019 Świadczenie profesjonalnych usług doradczych o charakterze biznesowym i IT wpierających zarządzanie projektem pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ 2014-2020 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-06-21 2019-07-31 13:00 --
BDG.ZPB.230.4.2019 USŁUGA UTRZYMANIA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE MOBILNYCH JEDNOSTEK KONTROLNYCH I MIEJSC OBSŁUGI KLIENTA Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2710 Utrzymanie i serwis 2019-06-17 2019-08-01 13:00 --
BDG.ZPB.072.2.2019 Dostawa 11 pojazdów technicznych typu "furgon" z wyposażeniem technicznym dla GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2500 Środki transportu 2019-06-13 2019-07-18 13:00 --
BDG.ZPB.230.13.2019 Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego iSEPO Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-06-05 2019-07-09 13:00 2019-07-25
BDG.ZPB.230.16.2019 Naprawy 20 szt. stacjonarnych urządzeń rejestrujących typu NeuroCar 2.0 RedLight wraz z konstrukcjami wsporczymi Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-06-03 2019-06-14 13:00 --
BDG.ZPB.072.4.2019 DOSTAWA 64 FABRYCZNIE NOWYCH POJAZDÓW SPECJALNYCH (FURGONÓW) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Główny Inspektorat Transportu Drogowego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-05-14 2019-07-29 13:00 --
BDG.ZPB.072.6.2018 Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i reprezentacji Zamawiającego w projekcie pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usługi społeczne Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-05-10 2019-06-17 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa